2Dive4 Tec

Technische duikopleidingen

Het Systeem


Wanneer de duiker de nodige ervaring heeft opgedaan zal hij zijn bodemtijd willen verlengen en de duikdiepte vergroten.

Hierdoor zal de duiker meer decompressie-verplichtingen oplopen.  In het technisch duiken zal hier de nadruk op liggen om dit op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren.

De opleidingen worden door nelos georganiseerd.

Onze technische Instructeur in de club en de leden van de technische cel zullen jou hier in bijstaan met raad en daad!


Hieronder de lijst van technische brevetten die je bij Nelos kan behalen. Deze brevetten zijn wereldwijd erkend door CMAS.

Extended Range Duiker


Het eerste technische brevet waarin de duiker zijn bodemtijd zal verlengen en met 1 decogas onbeperkt zijn decompressieverplichtingen mag inkorten.

Hij blijft wel max beperkt tot 60m diepte. 

Meer info en voorwaarden vind je hier.

Normoxic Trimix Duiker


De Normoxic trimixduiker zal He toevoegen aan zijn gasmengsel om de gevaren van stikstofnarcose te bepereken.

Hij zal zijn decompressieverplichtingen kunnen verkorten door gebruik te maken van 2 verschillende decompressiemengsels. Zijn diepte blijft beperkt tot 60m.


Meer info en voorwaarden vind je hier.


Advanced Trimix Duiker


De advanced trimixduiker zal door het toevoegen van He en het verminderen van het zuurstof percentage in zijn gasmengsel zowel de stikstofnarcose als de zuurstoftoxiciteit onder controle houden.

Hierdoor zal de ATD zijn diepte kunnen verleggen onder 60m. Het totale gasvoorraad zal hier de limiterende factor worden


Meer info en voorwaarden vind je hier.